Om GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern. Forordningen som trådte i kraft juli 2018 vil erstatte store deler av dagens regelverk, og vil utgjør største reformen innenfor personopplysningslov i Europa de siste 20 årene.

GDPR gjelder behandlingen av personopplysninger innenfor EU, eller gjelder for alle EU borgere – uavhengig av hvor databehandleren holder til. Hovedformålet med GDPR er forene og forenkle regelverket databeskyttelsen for individer på samme måte i hele EU.

For individer betyr dette økt kontroll over deres personopplysninger, og for virksomheter som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere medfører GDPR nye plikter og rutiner for databehandling. Selv om noen ting endres vil mye forbli uendret.

Personopplysninger – Hvem er behandlingsansvarlig?

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Decrusto.no samler inn og behandler personopplysninger. Decrusto, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Decrusto har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Decrusto, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvilken informasjon henter vi og hvorfor?

For å gjennomføre et kjøp på Decrusto.no trenger vi følgende kontaktinformasjon:

  • Vi trenger ditt navn
  • Vi trenger din adresse
  • Vi trenger ditt mobilnummer
  • Vi trenger din e-postadresse

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre. Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn. For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Hvilke rettigheter har du krav på?

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Utroligsalven.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Kan vi arkivere personopplysninger?

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Decrusto sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Hvordan sikrer vi personopplysningene?

Decrusto har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. Du kan være trygg på at Decrusto lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Hvem leverer varene?

Vi samarbeider med Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes etter 12 måneder.

Hvilke betalingsløsninger benytter vi?

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos Decrusto er:

  • IP-adresse
  • navn
  • adresse
  • e-postadresse
  • mobiltelefonnummer

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Kontaktdetaljer

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Decrusto sitt personvernombud på e-post info@decrusto.no. Ønsker du at Decrusto retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Decrusto, så ta kontakt med oss på e-post info@decrusto.no eller telefon 33 04 51 00.

Firmainformasjon:
Navn: Nesco International AS
Adresse: Postboks 707, 3196 Horten
Orgnr: 922 147 736

Kundeservice:
Tlf: 33 04 51 00 (hverdager fra 09.00-15.00)
Mail: info@decrusto.no (besvares innen 48 timer på hverdager).